top of page

מחירון אימונים במועדונים 

 

תמחור לשנת האימונים 01/09/2018 - 31/08/2019

המחירון מפורסם באתר למען שקיפות והגינות, ניתן לראות את המחירים והתשלומים הקבועים. 

 

דמי חבר לשנה, כל תלמיד בארגון.

120 ש"ח לתלמיד בודד

2 בני משפחה גרעינית 210 ש"ח.

3 ויותר בני משפחה 270 ש"ח לשנת אימונים.

תמחור מועדון חרב לאת

אימון ילדי גן (גילאי גן 4-6)

תשלום של 200 ש"ח לילד לחודש.

אימון ילדים (גילאי 6-10) :

תשלום שנתי ל11 חודשים – 220 ₪ לחודש. בחודש ספטמבר בלבד.

תשלום חודשי ל-10 חודשים 240 ₪.

תשלום חודשי ל-3 חודשים 250 ₪.

תשלום לחודש בודד 260 ₪.

 

אימון נוער (גילאי 9-14) :

תשלום חודשי  ל11 חודשים 240 ₪ בחודש ספטמבר בלבד.

תשלום חודשי ל 10 חודשים 250 ₪.

תשלום ל-3 חודשים 260 ₪.

תשלום לחודש בודד 270  ₪.

 

 

אימון בוגרים*:

תשלום חודשי ל-11 חודשים 270 ₪ לחודש.

תשלום חודשי ל-3 חודשים 280 ₪.

תשלום לחודש בודד 300 ₪.

 

 

אימון שישי אחר

מוזמנים מתאמני כיתת הבוגרים או ילדים לפי שיקול המאמן.

לחברי מועדון

 120 ש"ח לחודש.  (לפחות 3 אימונים חודשיים).

 אימון בודד 60 ש"ח לאימון.

למשתתפים חיצוניים

200 ש"ח לחודש.

70 ש"ח לאימון בודד.

קבוצות אחרות פרטים מול המאמן. 

_________________________________

תמחור לכלל המתאמנים:

 

בני משפחה מאותה המשפחה הגרעינית המשלמים באותו אמצעי תשלום לשנת אימונים, עבור 2 בני משפחה הנחה של 20 ₪ , 3 בני משפחה הנחה של 60 ₪. (סך כל ההנחה). (דוגמא:  אבא אמא + ילד הנחה של 60 ש"ח. שני אחים  (מתחת לגיל 18 הגרים בבית )הנחה של 20 ש"ח)

ניתן לרכוש כרטיסיה 350 ₪ ל8 אימונים.

ניתן לשלם עבור אימון בודד 60 ₪.

ניתן לשלם על אימון בשבוע לחודש 210 ₪ לחודש.

השיטות תשלום וההנחות המוזכרות מטה מתאימות לכל חבר במועדון, לכל גיל ולכל שלב.

*חגורות שחורות :   300 ש"ח לחודש.

  חגורות חומות   :   280 ש"ח לחודש בתשלום שנתי. 

במקרה של עזיבה לפני תום תקופת התשלום, הכסף יוחזר בהתאם למשך האימון והתמחור המדורג.

למי שישנה בעייה כלכלית כלשהי וחפץ להתאמן תמיד יש לי אוזן קשבת ופנויה לשמוע ולהכיל בהצלחה לכולנו.

תשלומים נוספים

תחרויות לפי התמחור בזמן התחרות. (שנים קודמות עלה 70 ש"ח לתלמיד).

בחינה לחגורות חומות/שחורות 200 ש"ח.

תעודה וחגורה שחורה (לעוברים בלבד) 420 ש"ח.

מחירון 2017.

מחירון 2015.

מחירון 2014.

 

 

bottom of page