top of page

מחירון אימונים במועדונים 

 

תמחור לשנת האימונים 01/09/2014 - 31/08/2015

 

תמחור מועדון חרב לאת

אימון ילדים 6-10 :

תשלום שנתי ל11 חודשים – 210 ₪ לחודש. בחודשים ספטמבר אוקטובר.

תשלום חודשי ל-6 חודשים 230 ₪.

תשלום חודשי ל-3 חודשים 240 ₪.

תשלום לחודש בודד 250 ₪.

אימון נוער 9-14 :

תשלום חודשי  ל11 חודשים 230 ₪.

תשלום חודשי ל 6 חודשים 240 ₪.

תשלום ל-3 חודשים 250 ₪.

תשלום לחודש בודד 260  ₪.

אימון בוגרים*:

תשלום חודשי ל-11 חודשים 260 ₪ לחודש.

תשלום חודשי ל-3 חודשים 270 ₪.

תשלום לחודש בודד 280 ₪.

 

 

תמחור מועדון נתניה

 

אימון קבוצת נוער ילדים:

תשלום ל-6 חודשים 220 ₪.

תשלום לחודש בודד 250 ₪.

 

אימון קבוצת נוער בוגרים*:

תשלום ל-6 חודשים 240 ₪.

תשלום לחודש בודד 260 ₪.

 

_________________________________

תמחור לכלל המתאמנים:

 

בני משפחה מאותה משפחה גרעינית, עבור 2 בני משפחה הנחה של 20 ₪ , 3 בני משפחה הנחה של 60 ₪. (סך כל ההנחה).

ניתן לרכוש כרטיסיה 350 ₪ ל8 אימונים.

ניתן לשלם עבור אימון בודד 60 ₪.

ניתן לשלם על אימון בשבוע לחודש 200 ₪ לחודש.

השיטות תשלום וההנחות המוזכרות מטה מתאימות לכל חבר במועדון, לכל גיל ולכל שלב.

 

 

*חגורות שחורות :   300 ש"ח לחודש.

  חגורות חומות   :   280 ש"ח לחודש. 

 

במקרה של עזיבה לפני תום תקופת התשלום, הכסף יוחזר בהתאם למשך האימון.

 

bottom of page