top of page

מונחים ביפנית לקראטה 1 / אלי אלפסי 

אזורי גוף

3 איזורי גוף בסיסיים בקראטה: 

ג'ודן -  אזור הראש, מעל לכתפיים .                                    Jodan

צ'ודן - אזור החזה, מאזור המפתח לב עד לכתפיים.              Chudan

גדן   -  אזור הגוף התחתון, מאזור המפתח לב ומטה.            Gedan

 

הגנות 

אוקה - הגנה.  uke

גו'דן אוקה- הגנה לג'ודן.

צ'ודן אוקה - הגנה לצ'ודן.

גדן אוקה - הגנה לגדן.

אגה אוקה - הגנה עולה. (בדרך כלל הגנה לראש).

גדן בראי - הגנת טיטוא לגדן.

 

התקפות - 

צ'קי - אגרוף .  tski

אוי צ'קי - אגרוף יד התואמת לרגל הקדמית.

גיאקו צ'קי - אגרוף יד התואמת לרגל האחורית.

אגה צ'קי - אגרוף עולה. דומה לאפרקט באגרוף סנוקרת בעברית.

מוואשי צ'קי - אגרוף מעגלי. 

אורה צ'קי - אגרוף הפוך, גב היד לכוון הרצפה. (דומה למכות גוף קצרה באגרוף).

 

טה - יד.

נוקי טה - יד חנית , מכה עם האצבעות.

איפון נוקי טה - התקפה עם אצבע אחת.

נקה דקה איפון קן - התקפה אגרוף עם המפרק של האצבע האמצעית בולט.

 

 

עמידות 

עמידות בשימוש תדיר: 

דאצ'י - עמידה.

זן קוצ'דאצי - עמידת השענות קדימה. (עמידה ברוחב כתפיים שהמרחק בין העקב של הקדמית לאצבע של האחורית 

הוא 2 כפות רגליים. ברך של רגל קדמית כפופה ואחורית כפופה).

האן זן קוצ'דאצ'י-  האן = חצי. חצי זן קוצ'דאצ'י. (דומה לזן רק שהמרחק בין העקב של הקדמית לאצבע של האחורית הוא כף רגל אחת).

נקו האשי דאצ'י-  עמידת רגלי החתול.

היקו דאצ'י- עמידה מקבילה. (2 כפות רגליים מקבילות ברוחב הכתפיים ברכיים כפפות מעט).

שיקו דאצ'י - עמידת רכיבה על סוס. (עמידת סוס).

(עמידה רחבה כפות הרגליים 90 מעלות אחת מהשנייה ברכיים מכופפות בכ90) .

האצ'י ג'י דא'צי - עמידה הדומה לכתיבה של 8 האצ'י ביפנית. ( 八 hachi)

רנוג'י דאצ'י - עמידה הדומה לאות רה ביפנית .  רה בקאטקנה レ .

 

קישורים לגבי נושאים אלו : 

 

עמידות הסבר יפה מויקיפדיה. עושה סדר בכפות הרגליים.

 

bottom of page