top of page

מונחים ביפנית לקראטה 2 

 

בעיטות בקראטה 

גרי - בעיטה . Geri

מאה גרי - בעיטה לפנים (קדימה). Mae Geri 

יוקו גרי - בעיטה הצידה. Yoko Geri

מאוושי גרי - בעיטה מעגלית. Mawashi Geri

אושירו גרי - בעיטה לאחור. Ushiro Geri 

קנסטצו גרי - בעיטת שבירה/ בעיטת דריכה. Kansetsu Geri 

אורה מוואשי גרי - בעיטת מעגלית הפוכה נקראת גם בעיטת וו. Ura Mawashi Geri

היזה - ברך . היזה גרי - מכת ברך. Hiza.

 

טכניקות ומידע נוסף הקשור לרגליים

 

אשי - רגל - Ashi

קקטו - עקב . Kakato . בעיטות שונות ניתן לתת דגש על העקב או על איזורים אחרים של הרגל.

אשי בראי - תרגיל שנקרא סוויפ , טיטוא. בראי/ הראי - המשמעות היא טיטוא/הברשה. Barai Harai . 

סוטו גרי בעיטה מבפנים החוצה.  בעיטת סטירה לרוב.  Soto

 

מונחים שמוספים לבעיטה בכדי לציין איך היא מתבצעת.

סוקוטו - צד כף הרגל. סכין כף הרגל. מקובל ביוקו גרי . Sokuto 

קטנסטצו- מפרק.  (בדרך כלל בעיטה לברך)  Kansetsu

קאגה -  הצלפה.

קיקומי - נעילה.

 

 

מה ניתן למצוא בעמוד זה: 

שמות הבעיטות בקראטה והפירוש.

רגליים יפנית.

איך מבטאים.

תרגילים בקראטה.

 

 

bottom of page