משאיר את פרטיי ומחכה שתחזרו אליי!

 חלמת להיות קראטה קיד, 

אך 1984 עברה, ולא הזדמן לך?

בוא להתאמן עם חברה בגילך! 

כן, אני רוצה לשמוע עוד פרטים!!!

אחייג לטלפון 050-88-22-333

קראטה חמשת היסודות

הצטרף לקראטה חמשת היסודות, 

למועדון ותיק חזק ופורה של קראטה איכותי.

*השימוש הוא בתמונות שמטרתן לקדם את הסרט קראטה קיד 1984, תחת מה שקרוי שימוש הוגן.  התמונות משמשות להמחשת היצירה (הסרט קראטה קיד 1984).